štvrtok 29. augusta 2019

Odomykanie herného obsahu

Kampaň Divné Hornouhorsko poskytuje hráčom pri tvorbe postavy relatívne málo volieb. Postavy musia byť obyčajní ľudia (s výnimkou, ak postave padnú tri rovnaké čísla pri hode na status a má tak krv nadprirodzeného pôvodu) a vyberajú si iba z troch možných povolaní. Schopností je iba zopár a pri tvorbe postavy hráč robí minimum volieb aj kvôli rýchlosti tvorby postavy. Dokonca ani učenec nezačína so žiadnymi kúzlami, ale musí ich získať v hre - nadviazaním vzťahu s nadprirodzeným patrónom alebo ezoterickou spoločnosťou.

Kampaň bola ale už od začiatku koncipovaná tak, že konanie postáv v hernom svete - a zároveň zoznamovanie sa hráčov s mechanickou stránkou hry - povedie k odomykaniu herných možností, ktoré budú rozširovať možnosti pri tvorbe nových postáv. Postavy takto vedia "odomknúť" nové herné rasy, povolania, organizácie alebo nadprirodzených patrónov. Ak by sa napríklad konaním postáv psohlavci v tomto regióne rozšírili medzi ľudí (a boli by voľky-nevoľky prijatí ako súčasť spoločnosti, nech aj na jej okraji), stali by sa hráčskou rasou. Keď niektorý z učencov v priebehu hrania vstúpi do ezoterickej organizácie (a naučí sa jej kúzla), odteraz môže každá novovytváraná postava učenca začínať ako člen tohto rádu a už aj začínať s kúzlami. Ak si postavy vybudujú vzťahy s nejakou zavedenou organizáciou (rytiersky rád, zločinecká sieť, tajná služba a pod.), tak nové postavy môžu pochádzať aj z týchto organizácií - s primeranými mechanickými výhodami. Ak niektorá z postáv vstúpi do služieb nadprirodzeného patróna (čo so sebou nesie nejaké výhody a nejaké úlohy a poslanie - učencovi pritom patrón umožňuje prístup ku špecifickým kúzlam), môže v službách tohto patróna začínať aj nová postava.

Preskúmavaním herného prostredia nezanechávajú hráči len nezmazateľnú brázdu v prostredí, rastú aj možnosti družiny do budúcna a hra rastie do šírky aj mechanicky.

Poznámka: Progres v percentách je samozrejme len hrubý odhad, nemám žiadne presné kritériá, prahy alebo benchmarky. 100% je dosiahnutých, ak postava vstúpi do organizácie, uzatvorí pakt s patrónom, alebo sa nová rasa začne pohybovať na očiach verejnosti. Progres je odhad toho, ako blízko sme sa k tomuto míľniku v hre dostali.

Tu je zoznam zatiaľ odomknutého obsahu:

Rád nemeckých rytierov sv. Alžbety - nová profesia ozbrojenca...
... a špecificky tiež aj podriadený Rád prekliatych (Die Verdammten), čo je malá sada dodatočných schopností a znevýhodnení - opis tu

Rád božského svetla - organizácia v rámci Rádu bratov-kazateľov (dominikánov), ktorej misiou je odhaľovanie strateného a skrytého poznania a aj súvisiace inkvizičné úlohy, ezoterická orgnizácia pre učencov

Deväťoký z Večného močiara, žabie božstvo - nadprirodzený patrón


Zatiaľ v procese:

Rytier Rádu Thanata, Pána temnôt - nová profesia ozbrojenca (proces odomykania: 50%)

Psohlavec - súčasne rasa aj povolanie (progres odomykania: 35%)

Cigánsky veštec - nová profesia učenca (progres odomykania: 30%)

Anjel sĺz - nadprirodzený patrón (progres odomykania: 20%)

Kiši Černohlav, Falus večnosti, Čierna plodivá sila, černokňažné knieža - nadprirodzený patrón (progres odomykania: 15%)

Lóža skrytého oka - ezoterická organizácia demonológov a černokňažníkov (patril k nim Hernando) (progres odomykania: 10%)

Machnáč, lesný trpaslík - súčasne rasa aj povolanie (progres odomykania: 5%)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára