utorok 15. októbra 2019

Svetlo pri prieskume podzemí


V temnom podzemí je svetlo otázka života a smrti. Postavy môžu niesť rôzne zdroje svetla, pričom každý zdroj svetla dáva tzv. „body svetla“. Tieto body svetla sa rozdelia medzi členov družiny, pričom každý člen družiny môže mať najviac jeden bod svetla (prebytočné body sú stratené). Svetlonos sa stáva hovorcom skupinky, ktorej pridelil body svetla.

 • Ak má postava pridelený jasný bod svetla, ráta sa, že je (a jej najbližšie okolie) jasne osvetlená. Pri jasnom svetle je možné vykonávať bez postihov väčšinu činností. Nemá ale zmysel pokúšať sa o útok zo zálohy alebo zakrádanie; postava nemôže prekvapiť protivníkov vidiacich potme.
 • Ak má postava pridelený šerý bod svetla, ráta sa, že je (a jej najbližšie okolie) osvetlená len matne. Nevie rozoznávať drobné detaily, nie je možné čítať, otvárať zámky, ošetrovať rany, hľadať stopy a pod. Útok zo zálohy alebo zakrádanie môžu byť sťažené. Útoky zblízka (zo strany postavy alebo na ňu) majú postih -2 na útok, útoky zdiaľky -4. Rýchlosť je polovičná.
 • Ak postava nemá pridelený bod svetla, nachádza sa v tme. Potme nie je možné vykonávať úspešne takmer žiadne prieskumné činnosti, avšak sú to – pokiaľ nie je veľmi hlučný terén – ideálne podmienky pre zakrádanie sa a prekvapenie protivníka (najmä ak nevidí potme). Na postavy v tme nie je možné strieľať – aj tie bytosti, ktoré potme vidia, môžu do tmy útočiť zdiaľky len na krátku vzdialenosť. (Z tmy postava môže strieľať bez postihov.) Útoky zblízka majú v tme postih -4. Rýchlosť postáv v tme je štvrtinová. Postavy v tme v princípe automaticky strácajú iniciatívu a prístup k mape, tiež majú postih -2 na záchranné hody súvisiace s rizikami prostredia. Pomocníci si potme musia overovať lojalitu. Ak je postava potme viac ako 2 zmeny, dostáva +1 na načúvanie. Pri dlhšom pobyte potme vzniká riziko šialenstva, kanibalizmu a vo väčších hĺbkach aj mutácií.

Bytosti, ktoré vidia potme, nemajú spomenuté postihy na útok – iba ak sú oslepené jasným svetlom. Bytosti, ktoré majú nejakú formu zlepšeného videnia, avšak nevidia v úplnej tme (napr. sovy, vlky), majú postihy spolovičnené a stačí im aj šerý bod svetla, aby z neho vyťažili maximálne výhody. Dosah svetla sa pre nich zdvojnásobuje.

Dosah svetla je udávaný ako rozsah („dosvieti X–Y krokov“). Spodný rozsah označuje vzdialenosť, na akú je ešte možné rozoznať hrubé obrysy a textúry. Horný rozsah označuje vzdialenosť, na akú je možné zahliadnuť odraz svetla na naleštenom kove, svietiace oči, pohyb a podobne (a znižovať pravdepodobnosť, že nositeľ svetla bude prekvapený). Ambientné svetlo nemá rozsah, pri šerom svetle sa však vzdialenosti spozorovania protivníka spolovičnia alebo ešte viac skrátia. Hviezdy za jasnej noci poskytujú šeré ambientné svetlo, mesiac v splne za jasnej noci možno dokonca aj obmedzené jasné ambientné svetlo.

Pre zjednodušenie alebo niektoré účely (napr. obchodovanie v žilách zeme) môže byť užitočné zdroje svetla prepočítať na abstraktné jednotky, tzv. lumy. Jeden lum v zásade zodpovedá svetlu na jednu hodinu.

Medzi najbežnejšie zdroje svetla (všetky vyžadujú jednu ruku) patria sviece, fakle a lampáše. K dispozícii sú aj vytlačené pomôcky.


 • Lojová svieca (1 lum): 1 bod jasného svetla, 1 bod šerého svetla. Prská, blikoce a dymí. Dosvieti 3–5 krokov. Vydrží 1k3+6 zmien (v úplnom bezvetrí alebo v lampáši dvakrát dlhšie). Každé kolo hektickej činnosti (boj, útek) alebo poryv vetra sviecu zahasí na 4–6. Loj je možné v prípade núdze jesť; loj páchne a po niekoľkých týždňoch splesnivie a zhnije.
 • Smolná fakľa (2 lumy): 2 body jasného svetla, 2 body šerého svetla. Dosvieti 5–10 krokov. Vydrží 1k6+6 zmien. Kvalitná, dlhotrvajúca fakľa z pevne navinutého plátna nasiaknutého smolou, vsadená do rozštiepeného papeku. Každé kolo hektickej činnosti (boj, útek) alebo poryv vetra fakľu zahasí na 6 na k6. Dá sa použiť ako improvizovaná zbraň (poškodenie 1k3).
 • Olejový lampáš (4 lumy fľaška rastlinného lampo-vého oleja): 3 body jasného svetla, 3 body šerého svetla. Dosvieti 10–15 krokov. Vydrží 1k6+18 zmien, kým nie je potrebné doplniť olej (t.j. doliať do lampáša celú fľašku oleja). Hektická činnosť (boj, útek) ani poryvy vetra lampáš bežne nezahasia – pri páde, prekvapení (pustenie lampáša z ruky) alebo zásahu pri boji zblízka sa na 4–6 sa rozbije a zhasne. Napriek rozšírenej predstave lampový olej nie je horľavý (resp. horľavé sú len veľmi koncentrované výpary) a nedá sa použiť na útok. Olej sa v chladnom počasí zráža a prestáva byť použiteľný.

Zapálenie lampy odpálením od iného zdroja ohňa trvá 1 kolo. Zapálenie pomocou kresadla trvá 1k3+3 kôl (vrátane štandardného vyberania a odkladania kresadla), v úplnej tme dvojnásobok.

Medzi ďalšie relatívne bežné zdroje svetla patria:
 • Žobrácke svetlo, improvizovaná fakľa (0,5/0,25 str., ½ lumu): 1 bod jasného svetla, 2 body šerého svetla. Dosvieti 4–6 krokov, vydrží 1k3+2 zmeny. Zvieracím tukom nasiaknuté lyko alebo handry na papeku alebo v miske. Prská a dymí. Každé kolo hektickej činnosti (boj, útek) alebo poryv vetra svetlo zahasí na 5–6. Dá sa prípadne použiť ako improvi-zovaná zbraň (poškodenie 1k3).
 • Svieca z včelieho vosku (8/6 str., 2,5 lumu): 1 bod jasného svetla, 2 body šerého svetla. V porovnaní s lojovou sviecou svieti jasne a silno. Dosvieti 4–6 krokov. Vydrží 1k6+9 zmien (v úplnom bezvetrí alebo v lampáši dvakrát dlhšie). Hektická činnosť alebo poryv vetra ju zhasí na 5–6.
 • Lodná lampa (50/75 str., naloženie ●●): 4 body jasného svetla, 6 bodov šerého svetla v jednom smere (výseku). Dosvieti 25–50 krokov. Používa štandardný lampový olej alebo veľrybí tuk; naraz sa do nej zmestia 4 dávky. Vydrží 1k3+9 zmien.
 • Táborový oheň, stopársky (1–2 osoby, ½ lumu): 2 body šerého svetla, dosvieti 2–3 kroky. Bez prikladania dohorí za 1k3+3 zmien. Príprava 1 zmena ohnisko + 1 zmena drevo.
 • Táborový oheň, na varenie (3–5 osôb, 2 lumy): 2 body jasného svetla, 3 body šerého svetla, dosvieti 4–8 krokov. Bez prikladania dohorí za 1k6+6 zmien, svetlo a teplo postupne slabnú. Príprava 2 zmeny ohnisko + 4 zmeny drevo.
 • Táborový oheň, vatra (6–10 osôb, 4 lumy): 4 body jasného svetla, 6 bodov šerého svetla, dosvieti 8–15 krokov. Bez prikladania dohorí za 2k6+15 zmien, svetlo a teplo postupne slabnú. Príprava 3 zmeny ohnisko + 12 zmien drevo.
Existujú aj menej obvyklé a čarovné zdroje svetla. Medzi jedinečné patria napr. špecifické relikvie, špeciálne šľachtené plazy či hmyz, čarovné predmety vydávajúce svetlo a pod. Medzi tie vo väčších množstvách vyrábané zdroje svetla patria:
 • Fosforeskujúca krieda (¼ lumu): 1 bod šerého svetla, ak sa spotrebuje na pokreslenie väčšej plochy. Dosvieti 1-2 kroky, viditeľná je zo vzdialenosti 10–50 krokov (podľa veľkosti plochy). Vydrží 1k3+3 dní, v priebehu ktorých postupne slabne. Dostupná v Spolku uhorských jaskyniarov.
 • Grécky oheň (½ lumu): 1 bod jasného svetla, 2 body šerého svetla za každú súčasne horiacu dávku (fľašku). Dosvieti 4–6 krokov za každú dávku. Dávka horí 1k6 kôl. Dá sa použiť ako zbraň. Pri hodení má úspešný zásah v sebe zahrnuté rozbitie fľašky, hoď ešte k6: 1–2 malé pokrytie, polovičné poškodenie; 3–5 rozsiahle pokrytie, štandardné poškodenie; 6 zasiahnutie citlivých orgánov, +kL na poškodenie. Vznieti sa pri kontakte so vzduchom. Poškodenie 1k6/dávku za každé kolo horenia.
 • Horčíková pochodeň/svetlica (½ lumu): 2 body intenzívneho, prskajúceho jasného svetla, 1 bod šerého svetla. Dosvieti 15–20 krokov. Papierový šúlec, ktorý sa zapaľuje škrtnutím o drsný povrch alebo kov. Náchylná na zvlhnutie. Vydrží 1k6+3 kôl (resp. 1 zmenu). Dostupná v Spolku uhorských jaskyniarov.
 • Svetielkujúca plieseň (3 lumy): 2 body šerého, zelenavého svetla. Dosvieti 2–4 kroky. Môže byť kulti-vovaná na telách alebo v očných jamkách zotročených bytostí, musí sa živiť organickým materiálom. Možnosť nákazy. Jedna kolónia odumiera po niekoľkých mesiacoch. Prirodzene dostupná v žilách zeme. Veľké plochy pokryté svetielkujúcou plesňou vedia vytvoriť ambientné osvetlenie (šeré svetlo).
 • Olej veľrýb z éterického mora (5 lumov fľaška lampového oleja). 4 body jasného svetla, 2 body šerého svetla. Dosvieti 12–18 krokov, vydrží 1k6+24 zmien. Používa sa ako lampový olej do bežného lampáša, ale svieti jasnejším a rovnomernejším svetlom. Plameň znie tichým, žalostným spevom veľrýb. Postavy, ktoré pri tomto zvuku spia, si musia pri pokuse o prebudenie hádzať proti paralýze; pri neúspechu spia ďalej a hod môžu opakovať o hodinu.
 • Aelf-adalský klenot (7 lumov): 2 body šerého svetla, dosvieti 2–3 kroky. Drahokam zasadený do šperku, žiari matne a temne červeno ako stará nenávisť. V zásade večný. Dostupný v žilách zeme.
 • Bioluminescenčná lampa (8 lumov): 3 body stabilného, šerého svetla. Dosvieti 3–5 krokov. Hubové kolónie sa živia organickým materiálom. Ak je lampa poškodená (na 5–6 pri páde alebo zásahu nositeľa zbraňou), hubové spóry sa dostanú do otvorených rán v okruhu 2 krokov (inak do 1k3 hodín umierajú). Dostupná v žilách zeme a v Spolku uhorských jaskyniarov.
 • Svetlušky v skle (10 lumov): 4 body šerého, zelenavého svetla s dosahom 4–6 krokov. Svietia po zatrasení (2k6 kôl). Treba ich kŕmiť. Ak sú nakŕmené čpavkom, svetlo zosilnie na 4 body jasného a 4 body šerého svetla s dosahom 12–18 krokov na k6 hodín, potom zahynú. Každý deň kumulatívna 3 percentná šanca, že sa začnú zakukľovať. Dostupné v žilách zeme a v Spolku uhorských jaskyniarov.
 • Kameň trestu (16 lumov): 1 bod jasného svetla, 2 body šerého svetla. Horí večným bielym svetlom. Postava sa po piatich kolách vystavenia svetlu kameňa trestu musí vzdať všetkých túžob a vášní, alebo utŕži 2k6 bodov poškodenia.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára